Дана Політика конфіденційності встановлює порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних Користувача. Персональні дані від Користувачів Веб-сайту при реєстрації в Формі зворотного зв’язку на Веб-сайті, а також під час використання Веб-сайту Користувачами отримує ТОВ «ТК АРДІС» (Код ЄДРПОУ 39155626), якому належить сайт https://ardis.ua

1. Визначення термінів

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:

Веб-сайт — веб-сторінка, розташована в мережі Інтернет за адресою: https://ardis.ua

Адміністрація Веб-сайту – уповноважені співробітники на управління Веб-сайтом, що діють від імені ТОВ «ТК АРДІС», які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

Користувач — особа, яка розмістила персональні дані за допомогою реєстрації/користування сервісами на Веб-сайті.

Форма зворотнього зв’язку – спеціальна форма, де Користувач при реєстрації розміщує свої персональні дані з метою передачі їх Адміністрації Веб-сайту.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем або без використання таких засобів.

Конфіденційність персональних даних – обов’язкові для дотримання Адміністрацією Веб-сайту вимоги щодо недопущення поширення персональних даних Користувача без його згоди або за наявності іншої законної підстави.

2. Загальні положення

2.1. Дана Політика конфіденційності є офіційним типовим документом Адміністрації Веб-сайту і визначає порядок обробки персональних даних осіб, що використовують Форму зворотного зв’язку на Веб-сайті.

2.2. Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувача, в тому числі його персональних даних від несанкціонованого доступу і розголошення.

2.3. Відносини, пов’язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом персональних даних Користувача регулюються цією Політикою конфіденційності та чинним законодавством України.

2.4. Чинна редакція Політики конфіденційності, є публічним документом, розроблена Адміністрацією Веб-сайту і доступна будь-якому Користувачеві мережі Інтернет при користуванні Веб-сайтом.

2.5. Адміністрація Веб-сайту має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності.

2.6. При внесенні змін до Політики конфіденційності, Адміністрація Веб-сайту повідомляє про це Користувача шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності на Веб-сайті https://ardis.ua

2.7. Використання Користувачем Веб-сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.8. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Веб-сайту.

2.9. Адміністрація Веб-сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Веб-сайту.

3. Умови та цілі збору та обробки персональних даних Користувачів

3.1. Персональні дані Користувача, такі як:

 • ПІБ Користувача;
 • контактний телефон Користувача;
 • адреса електронної пошти (e-mail);
 • адреса;
 • додаткова інформація, що надається Користувачем, передаються Користувачем Адміністрації Веб-сайту за згодою Користувача.

3.2. Передача персональних даних Користувачем Адміністрації Веб-сайту, через Форму зворотного зв’язку означає згоду Користувача на передачу та обробку його персональних даних.

3.3. Адміністрація Веб-сайту здійснює обробку інформації про Користувача, в т.ч. його персональних даних, таких як: ПІБ Користувача, контактний телефон Користувача, адреса електронної пошти (e-mail), а також додаткової інформації про Користувача, що надається ним за своїм бажанням.

3.4. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів: законності цілей і способів обробки персональних даних; відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних; відповідності обсягу та характеру оброблюваних персональних даних способом обробки персональних даних і цілям обробки персональних даних; неприпустимість об’єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.

3.5. Адміністрація Веб-сайту здійснює обробку персональних даних Користувача з його згоди в цілях: ідентифікації Користувача; встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Веб-сайту, надання послуг, обробки Замовлень від Користувача; повідомлення Користувача Веб-сайту про стан замовленої консультації або зустрічі; для здійснення діяльності з надання послуг; надання Користувачеві інформації рекламного характеру; надання Користувачеві інформації щодо отримання послуг, які надаються ТОВ «ТК АРДІС».

4. Зберігання і використання персональних даних

4.1. Зберігання персональних даних передбачає дії щодо забезпечення їх цілісності та відповідного режиму доступу до них.

4.2. Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються виключно за призначенням, обумовленим в п. 3 цієї Політики конфіденційності.

5. Передача персональних даних третім особам

5.1. Персональні дані Користувача не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цією Політикою конфіденційності.

5.2. Надання персональних даних Користувача за запитом державних органів та органів місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.

5.3. Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

6. Терміни зберігання та знищення персональних даних

6.1. Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії сайту безстроково.

6.2. Персональні дані Користувача знищуються при бажанні самого Користувача на підставі його звернення, або з ініціативи Адміністратора Веб-сайту без пояснення причин шляхом видалення Адміністрацією Веб-сайту інформації, розміщеної Користувачем, а також в інших випадках передбачених законодавством України.

 

7. Права та обов’язки користувачів

7.1. Користувачі мають право:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки;
 • на підставі запиту отримувати від Адміністрації Веб-сайту інформацію, що стосується обробки його персональних даних;
 • отримувати інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних.

7.2. Користувачі зобов’язані:

 • надати інформацію про персональні дані необхідні для користування Веб-сайтом;
 • дотримуватися вимог законодавства при користуванні Веб-сайтом та наданні персональних даних.

8. Заходи для захисту інформації про користувачів

8.1. Адміністратор Веб-сайту приймає технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, від незаконної обробки, а також від інших неправомірних дій.

9. Відповідальність сторін

9.1. У разі порушення норм законодавства про захист конфіденційної інформації, а також положень даної політики конфіденційності сторони несуть відповідальність встановлену законом.

9.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

 • стала публічним надбанням до її втрати або розголошення;
 • була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Веб-сайту;
 • була розголошена за згодою Користувача.

10. Вирішення спорів

10.1. У спорах, що виникають із відносин між Користувачем Веб-сайту та Адміністрацією Веб-сайту, першочерговим є вирішення спору у досудовому порядку шляхом пред’явлення претензії.

10.2 Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

10.3. У випадку не врегулювання спору у досудовому порядку сторони можуть звернутися до суду відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.4. До цієї Політики конфіденційності і відносин між Користувачем та Адміністрацією Веб-сайту застосовується чинне законодавство України.

11. Політика щодо файлів cookie, використання Google Analytics та інших аналітичних сервісів

11.1. Файл «cookie» (невеликий файл з налаштуваннями профілів) використовуються для опису інформації у вигляді текстових або бінарних даних, отриманих від веб-сайту на веб-сервері, яка зберігаються у браузера, а потім відправлена на той самий сайт, якщо його буде повторно відвідано. cookie зберігають вподобання та налаштування Користувачів на сайті, наприклад такі як мова, місце перебування, інформація про перегляд реклами тощо.

11.2. При роботі сайту нами використовуються файли cookie. З їх допомогою можлива ідентифікація браузера користувачів, які відвідують наш сайт повторно, в цих файлах можливе збереження налаштувань користувачів та інших відомостей. Можна налаштувати браузер так, щоб відхиляти всі файли cookie або сповіщати про їх відправку.

11.3. Google Analytics, Facebook Pixel та інші аналітичні сервіси для аналізу інтернет-сайтів та додатків. За допомогою Google Analytics та інших аналітичних сервісів ми збираємо статистику про відвідування сайту, таку як відвідувані сторінки, кількість переглядів сторінок, домени, Інтернет-провайдерів і країни походження Користувачів/Споживачів, а також адреси сайтів, відвіданих до і після сайту https://ardis.ua тощо, і т.д. Проте, жодна з цих дій не пов’язана з Користувачами/Споживачами особисто і вимірюється тільки в сукупності.

11.4. Використання цієї інформації допомагає Адміністрації сайту робити Сайт максимально зручним і корисним для Користувачів/споживачів, підтримувати, захищати і розвивати сервіси сайту https://ardis.ua

12. Додаткові умови

12.1. Адміністрація Сайту має право вносити зміни у чинну Політику конфіденційності без згоди та завчасного повідомлення Користувача.

12.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

12.3. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти за номером телефону: (044) 538-08-09.

Заповнити анкету

Поле обов'язкове для заповнення. Поле обов'язкове для заповнення. Відправляючи форму зворотного зв'язку, ви погоджуєтеся з нашими правилами обробки даних

Ваше повідомлення надіслано успішно!

vlvo popsexy.net myhotbook teacher student porn videos hlebo.mobi clip age .com 3gp king hd sikwap.mobi sexi videv indian famous sex apacams.com xncxx.com www odia sxe com watchhindiporn2.com xxviedos
download indian sex scandals pornozavr.net open sexy sex hd sex in hotel freeindianporn3.com shoplyfter1 amy jackson nude anybunny.tv bumika sex video vicky kaushal raman raghav kashtanka.mobi devar bhabhi hd video big boob sex videos rajwap.pro hd telugu sex
sex heroine video bukaporn.net dharmapuri sivaraj porn funny videos xnxx xxxvideohd.net hindisex vidio free sex video mms goindian2.com xxxx dasi tamil sxe bananocams.com telugu six moves jangal xnxx onlyindianporn2.com xxxhd videos